Spis treści - 2015

I. Aktualności

 • Nr 1
 • 5-letnia rękojmia za wady – prawo konsumenckie
 • Zarządca nie może naruszać dobrego imienia
 • NSA: Właściciele bez odszkodowania
 • Za instalację c.o. trzeba zapłacić według udziałów
 • Nr 2
 • Obowiązkowa segregacja śmieci i maksymalna stawka
 • Mieszkanie z ogródkiem przydomowym
 • Nr 3
 • Spółdzielnie mieszkaniowe- co zgodne, a co niezgodne z Konstytucją
 • Nr 4
 • Zmarł doktor Witold Kalinowski – odszedł Wielki Społecznik
 • Nr 5
 • Warszawa chce oddłużyć lokatorów
 • Czy warto podzielić wspólnotę
 • Nr 6
 • Bank nie wykreślił z rejestru długów - należy się odszkodowanie
 • Ustawa śmieciowa – dłużnikami zajmie się urząd skarbowy
 • Licytacja na podstawie nakazu zapłaty
 • Prawo budowlane – altana z pełną ścianą
 • Nr 7
 • Nowelizacja u.w.l. - współwłaściciel garażu równy właścicielowi mieszkania
 • Nr 8
 • SN: większe uprawnienia wspólnoty
 • Wspólnota nie może ograniczać właściciela
 • Remont i nowa instalacja telefoniczna
 • Nr 9
 • Lepiej zarządza spółdzielnia czy wspólnota
 • Pieniądze na wymianę pieca
 • Spółdzielnia nie wystawia PIT-8c za odziedziczony wkład
 • Nr 11
 • Będą mieszkania na wynajem
 • 400 mln zł na modernizację domów jednorodzinnych
 • Gdy mieszkają bez tytułu prawnego – płacą odszkodowanie
 • Nr 12
 • Jak i za ile dostawić windę w naszym bloku
 • Ustawa o rewitalizacji ułatwi modernizację
 • W trosce o świeże powietrze

II. Rachunkowość

 • Nr 2
 • Księgowanie lokali nabytych na licytacji
 • Jak zaksięgować odsetki
 • Fundusz udziałowy i odsetki
 • Lokale mieszkalne i VAT
 • Wysoki koszt zarządu
 • Zamiana piwnic
 • Rozliczenia roczne
 • Remont węzła cieplnego należy do właściciela
 • Spółdzielnia nie musi sprzedawać
 • Jak przymusić prezesa
 • Kiedy wypłaca się wkład
 • Kto może księgować
 • Rozliczenie wody po podwyżce ceny
 • Nr 4
 • Budowa parkingu na gminnym terenie
 • Członkiem wspólnoty jest spółdzielnia
 • Wspólnota rozlicza właściciela
 • Czy niszczenie dokumentacji jest zgodne z prawem
 • Spółdzielnia zwolniona z VAT
 • Kiedy spółdzielnia staje się VAT-owcem
 • Komornik ściągnął dług - czy jest podatek?
 • Inwestycja w obcym środku trwałym
 • Nr 5
 • SM- sprawozdanie finansowe za 2014 rok
 • Nr 6
 • Zarządca z wyboru i podatek
 • Księgowanie kredytu na ocieplenie
 • Czyj jest pożytek?
 • Wkładów budowlanych nie umarzamy
 • Nadpłatę z c.o. zaliczyli na inne zobowiązania
 • Nie mamy balkonu – czy płacimy za remont?
 • Księgowanie umorzenia środków trwałych
 • Sprawozdanie finansowe za 2014r. - c.d.
 • Nr 7
 • Sprawozdanie finansowe – zasady obliczania dochodów i zwolnienia z CIT
 • Nr 8
 • Sprawozdanie finansowe – rekompensata za wady, odpis na f.r. a koszty uzyskania przychodu
 • Nr 10
 • Rozliczanie wspólnoty to działalność gospodarcza spółdzielnia
 • Pożytki z nieruchomości
 • Zaliczka na f.r. zgodnie z uchwałą
 • Remont bez kredytu
 • Nabycie przez zasiedzenie a księgowanie
 • Wspólnota i CIT
 • Nieodpłatna kotłownia i księgowość
 • Księgowanie opłat za odpady
 • Usługa zwolniona z VAT
 • Wynagrodzenie członka zarządu
 • Nr 11
 • Sprzedaż działki – wspólnota nie zapłaci CIT
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości

III. Listy

 • Nr 1
 • Wentylacja w budynkach mieszkaniowych
 • Zadłużenie wobec wspólnoty po śmierci właściciela
 • Decyzja starosty zamiast zgody sąsiada
 • Ocieplenie poddasza
 • Czynsz – odrębna pozycja
 • Powiadomienie o wynikach głosowania
 • Nr 2
 • Zapomnieli wystawić fakturę
 • Wodomierze jako podliczniki
 • Dozorca zakłóca ciszę
 • Konflikt z zarządcą
 • Kara pieniężna dla wspólnoty i prezesa
 • Nr 3
 • Drogi epodgrzewanie wody
 • Absolutorium dla zarządu czy zarządcy
 • Powierzenie zarządu notarialnie
 • Gdy małżonkowie nie są zgodni
 • Za szkodę zapłaci wspólnota
 • Mieszkanie w zadłużonej wspólnocie
 • Czyj jest kanał deszczowy
 • Rozliczanie we wspólnocie dwubudynkowej
 • Żeby nie było grzyba
 • Nr 4
 • Wyłazy dachowe zamknięte na kłódkę
 • Trują siebie i sąsiadów
 • Legalizacja wodomierzy
 • Stukanie w instalacji grzewczej
 • Ocieplanie budynku i audyt
 • Nr 5
 • Zarząd naruszył ustawę
 • Sami wytworzymy ciepło
 • Chcemy być wspólnotą
 • Zaskarżyłam uchwałę
 • Nr 6
 • Konflikt w sprawie kaloryfera
 • Konto dla małej wspólnoty
 • Decentralizacja funduszy wspólnoty
 • Co to jest podzielnik kosztów ciepła
 • Prawo właściciela do f.r.
 • Nr 7
 • Nadpłata do zwrotu
 • Wybory zarządu
 • Właściciel przekazuje grunt wspólnocie
 • Pazerny zarząd
 • Wspólnota remontuje dach
 • Jak kontrolować zarząd
 • Odłączyć się od wspólnoty
 • Protokół dla ubezpieczyciela
 • Nr 8
 • Wspólnota garażowa
 • Czy można zasiedzieć ogródek
 • Ograniczenia zarządu
 • Kto płaci za wodę z ogródka
 • Nr 9
 • Ulga nie dla wszystkich
 • Ukonstytuowanie się zarządu
 • Nr 10
 • Wadliwa uchwała
 • Schowek do wylosowania
 • Żona ma prawo
 • Uprawnienia pełnomocnika
 • Nr 11
 • Mieszkanie po śmierci właściciela
 • Gospodarowanie f.r.
 • Zarząd uczestniczy w zebraniu
 • Kto ustala wynagrodzenie zarządcy?
 • Zarząd podpisuje umowy
 • Dłużnik uciekł
 • Zarządca przymusowy
 • Nr 12
 • Deklaracje śmieciowe to obowiązek zarządu
 • Uchwały nieistniejące
 • Słaba większość
 • Wybór systemu grzewczego
 • Przygotowanie do adaptacji strychu
 • Jak odwołać uchwałę?
 • Zarząd bez mieszkania

IV. Podatki

 • Nr 1
 • Niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej
 • Nr 3
 • Fiskus wyegzekwuje opłatę za śmieci od wspólnoty
 • Nieprofesjonalna spółdzielnia zapłaci
 • Nieruchomość garażowa nie stanowi zasobów mieszkaniowych
 • Nr 4
 • VAT we wspólnocie prowadzącej działalność
 • Nr 5
 • Kto ustala i kto płaci podatek śmieciowy
 • Nr 7
 • Odpisy na f.r. od lokali użytkowych można zaliczyć do kosztów
 • Nr 8
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o stawce VAT za media
 • Nr 9
 • Za montaż bram garażowych – 8 proc. VAT
 • Nowy podatek lokalny – tzw. reklamowy

V. Zarządzanie

 • Nr 1
 • Opłaty za lokal niezamieszkany
 • Finansowanie remontu kominów
 • Nr 2
 • Remont czy wymiana windy
 • Można obniżyć koszty podgrzewania wody w kotłowniach
 • Nr 3
 • Zebranie wspólnoty trzeba dobrze przygotować
 • Sprawozdanie opisowe
 • Apartament w condohotelu- aktywo pasywne
 • Nr 6
 • Wyrównanie rachunków we wspólnocie dwubudynkowej
 • Nr 8
 • Drożność kominów
 • Umowa o zmianie sposobu zarządu – potrzebna jednomyślność
 • Mieszkanie z ogródkiem przydomowym
 • Nr 9
 • Nieodpowiedzialny zarząd zadłużył mieszkańców
 • Nr 10
 • Granice uprawnień właściciela
 • Nr 11
 • Condohotele- sprawowanie władzy przez pełnomocnika
 • Kiedy regulować, a kiedy wymieniać instalację c.o.
 • Jeśli ocieplanie to tylko systemowe
 • Nr 12
 • Remont instalacji w lokalach
 • Najlepsze wyjście – podzielić wspólnotę
 • Wodomierze różnie mierzą
 • Umowa o dostawę wody
 • Różnice między wskazaniami wodomierzy i ich rozliczanie

VI. Prawo

 • Nr 1
 • Wspólnota chce wykupić podwórko
 • Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym
 • Większa bonifikata, ale nie dla gruntu
 • Nr 2
 • Ustawa o własności lokali
 • Projekt nowelizacji uwl jako art. 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Zarząd płaci za śmieci powstałe w części wspólnej
 • Nr 3
 • Nie wolno odłączyć mediów dłużnikowi
 • Nr 4
 • Uwagi do projektu nowelizacji uwe
 • Garaż nie jest lokalem
 • Nr 5
 • Obie strony wygrały (przegrały)
 • Nr 6
 • Żeby wstrzymać wykonanie decyzji
 • Nr 7
 • Inspektor nakazuje - wspólnota nie wykonuje
 • Nr 8
 • Gdy bliscy stanowią większość – można głosować: jeden właściciel - jeden głos
 • Powstanie wspólnoty w spółdzielni
 • Operator hotelowy - spółka w „podwójnej” roli
 • Nr 9
 • Mała wspólnota nie zaskarży uchwały
 • Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej
 • Córka może stracić mieszkanie
 • Ustawa o własności lokali – tekst ujednolicony
 • Nr 10
 • Co jest szyldem, a co reklamą
 • Zasady zwrotu nadpłat
 • Zapomnieli, że nie płacili?
 • Zaliczki zależne od udziałów
 • Zarząd spółdzielni nad wspólnotą powstaje z mocy prawa
 • Nr 11
 • Najpierw członkostwo, a wkład później
 • Naruszenie prawa nie było rażące
 • Właścicielom zabrakło czujności
 • Nr 12
 • Zdolność sądowa i procesowa wspólnoty
 • Gdy garaż, parking czy droga nie są nieruchomością wspólną
 • Pełnomocnicy określeni w statucie spółdzielni mają prawo głosować

VII. Rozliczenia

 • Nr 1
 • Zwrot wkładu czy wartości rynkowej mieszkania
 • Nr 3
 • Zaległe rozliczenia po zmianie właściciela
 • Różne opłaty za podgrzewanie wody
 • Nr 12
 • Wymiana liczników w garażu

VIII. Art. na zamówienie

 • Nr 1
 • Kiedy wspólnota rejestruje się jako czynny podatnik VAT?
 • Nr 5
 • Pomiary lokali i wyliczanie udziałów od nowa
 • Nr 6
 • Funkcjonowanie spółdzielni po wydzieleniu się lokali
 • Balkonu nie ma, a za remont trzeba płacić
 • Jednakowa dla wszystkich wysokość opłat
 • Nr 7
 • Przepisy, które regulują życie we wspólnocie
 • Nr 8
 • Ustalić opłaty za adaptowaną powierzchnię

IX. Różne

 • Nr 1
 • RECIR – sposób na obniżeni kosztów podgrzewania wody w kotłowniach
 • Nr 2
 • Potrzebne partnerstwo publiczno - prawne
 • Nr 3
 • Udziały niezgodne z rzeczywistością
 • Nr 4
 • Bez świadectw energetycznych
 • Żeby twarda woda nie tworzyła odpadów
 • Ptaki w miejskich kwarterach
 • Nr 5
 • Pilot do bramy w telefonie
 • Nr 6
 • Źle się dzieje w naszej wspólnocie
 • Uszczelnianie podłogi balkonu
 • Nr 7
 • Trzeci wiek zamiast MdM
 • O biogazowniach na Targach
 • Garaż wymknął się spod kontroli
 • Nr 9
 • Przed boomem fotowoltaicznym
 • Nowoczesne źródła odnawialnej energii
 • Wpływ zawilgocenia na rozwój szkodników biologicznychSpis treści - 2012

I Aktualności

 • Nr 1
 • Skontrolują wywóz śmieci
 • Rzecznik praw obywatelskich – o rozliczaniu wkładu mieszkaniowego
 • Można wykupić lokal w TBS
 • CIT od f.r. przekazanego wspólnocie
 • Sąd Apelacyjny: można zamontować antenę na dachu
 • Nr 2
 • Były lokal zakładowy za darmo dla najemcy
 • TK- o czynszach w kamienicach
 • www.licytacje.komornik.pl
 • Czy śmieci będą droższe
 • Nr 3
 • Projekt ustawy deregulacyjnej zarządca bez licencji
 • Projekt: nie będzie dziedziczenia najmu
 • Wysokie opodatkowanie garażu
 • Czynsz umorzyli – podatek trzeba zapłacić
 • Trudno ustalić adres właściciela
 • Termomodernizacja zabytków
 • Nr 4
 • Zatrucie czadem – winien piecyk i zarządca
 • NSA: najemcę trzeba zawiadomić o zmianie właściciela
 • VAT od najemcy: dzierżawa lokali i media są jedną usługą
 • WAM: świadczenie mieszkaniowe i podatek
 • Będzie drożej za wywóz śmieci
 • Nr 5
 • CIT od wynajmu garaży
 • Tablica ogłoszeń służy tylko spółdzielni
 • 40 tys. wind do wymiany
 • Nr 6
 • Wysoka kara za utrudnianie egzekucji
 • Art. 491 usm do TK
 • SN: spółdzielca wykupi na własność
 • 40 tys. zł dopłaty do domu pasywnego
 • Nr 7
 • Ochrona przepięciowa instalacji elektrycznej
 • Nr 8
 • Art. 491 USM niekonstytucyjny
 • Podrożała woda, ścieli i ciepło
 • Deregulacja – ministerstwo nie uwzględniło postulatów zarządców
 • Obowiązek podłączenia się do elektrociepłowni
 • Dotacja na usunięcie azbe4stu bez podatku
 • Nr 9
 • Telealarm w windzie
 • Kolektory słoneczne wdroży dyrektywa
 • Renta za mieszkanie bez PIT po 5 latach
 • Nr 10
 • TK: hipoteka łączna niezgodna z Konstytucją
 • Aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie
 • Ustawa o utrzymaniu czystości – żeby nie było przetargów
 • Grzywna za reklamę
 • Nr 11
 • WSA: gdy rusztowania trzeba postawić na posesji sąsiada
 • Obliczanie powierzchni
 • Podatek od deszczu
 • Uchylone przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Nr 12
 • Zmiany w zasadach podatkowych
 • Spółdzielnia zasiedzi działkę na podstawie k.c.
 • Projekt ustawy – bez odpowiedzialności za cudze długi
 • NSA: wyższy VAT od infrastruktury
 • Sąd Apelacyjny: z f.r. wspólnota nie opłaci procesu sądowego
 • Podatek od służebności

II Rachunkowość

 • Nr 1
 • Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej za 2011 r.
 • Nr 2
 • Zamieszanie w sprawie VAT we wspólnocie
 • Podatek VAT we wspólnocie
 • Zawartość broszury MF w sprawie VAT
 • Stawka VAT od remontu
 • Podstawa opodatkowania
 • Zwolnienie przedmiotowe
 • Stawka VAT od naprawy schodów
 • Brama wspólnoty z obniżoną stawką
 • Opodatkowanie odsprzedaży mediów
 • Nr 3
 • Przeliczyć wartość wkładu
 • Korygowanie VAT za c.o.
 • Szlabany jako koszty eksploatacji
 • Rozliczanie zaliczki na wkłady
 • CIT od sprzedaży lokalu użytkowego wspólnoty
 • Wspólnota i wille na wspólnym terenie – rozliczanie
 • Rozliczanie wspólnoty przez spółdzielnię
 • Remont komina z f.r.
 • Przychód danej nieruchomości
 • Finansowanie kosztów instalacji
 • Trzeba podać stan licznika
 • Wartość gruntów w bilansie
 • Nr 4
 • Zapłacą CIT i VAT
 • Spółdzielnia płaci za swój udział
 • Decyduje zarząd
 • Koszty działalności
 • Księgować na fundusz wkładów
 • Zarząd usunie samowolę
 • Zarząd źle zarządza
 • Ubezpieczenie O.C. w PIT – 8C
 • Wartość rynkowa lokalu
 • Zarząd wydał za dużo
 • Rozlicza według udziałów
 • Wspólnota odsprzedaje wodę właścicielom
 • Nr 5
 • Księgowanie kosztów remontu
 • Odrębne rozliczanie każdej nieruchomości
 • Podatek za garaz
 • Kotłownia i amortyzacja
 • Chcą zdewastować łazienkę
 • Księgowanie zakupu kotła
 • Zakup mierników ciepła z f.r.
 • Kupili piwnice
 • Kto pokrywa dług
 • Nr 6
 • Mieszkania z lokali użytkowych
 • Odszkodowanie od gminy
 • Trzeba sporządzić audyt
 • Urząd skarbowy chce sprawozdania
 • Wspólnota poza prawem
 • Wspólnota sprzedaje działkę
 • Nr 8
 • Dochód ze sprzedaży strychu bez podatku
 • Udziały w infrastrukturze
 • Rozliczanie nagród za piękny balkon
 • Nr 9
 • Rozliczanie przychodu z reklam
 • Nieprawidłowa kwota
 • Opodatkowanie pożytków
 • Staliśmy się wspólnotą – jak księgować
 • Konflikt interesów
 • Fundusz remontowy dla wspólnoty
 • Fundusz na modernizację studia
 • Czy dozorca się uwłaszczy
 • Złośliwa księgowa
 • Nr 10
 • Rozliczanie przychodu z reklam
 • Opodatkowanie pożytków
 • Prezes nie dba o bezpieczeństwo
 • Rozliczanie remontu dachu
 • Nadwyżka zwiększa przychody
 • Sprzedaż mieszkania a f.r.
 • Źle policzone udziały – potrzebna inwentaryzacja
 • Wyegzekwowanie kosztów c.o.
 • Koszty węzła cieplnego
 • Kwota brutto za c.o. i c.w.
 • CIT-8 jest obowiązkowy
 • Pokrywanie kosztów utrzymania wspólnych obiektów
 • Administruje czy zarządza
 • Ustalanie zaliczek na media
 • Nr 11
 • Pożytki zmniejszają koszty eksploatacji
 • Remont balkonów z f.r.
 • Jak zaksięgować przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Księgowanie rozliczeń c.o.
 • Księgowanie opłat bankowych
 • Odrębne opłaty za każdy lokal
 • Eksmisja i odszkodowanie od gminy
 • Mieszkanie bez komórki
 • Ustalanie kosztów i rozliczanie c.o.
 • Nr 12
 • Udział we własności gruntu po przekształceniu
 • Własność lokali i spłata kredytu
 • Do udowodnienia w sądzie
 • Rozliczanie wspólnoty ze spółdzielnią
 • Płaci główny lokator
 • Jak zaksięgować przekształcenie
 • Księgowanie odsetek na koncie f.r.
 • Zaksięgować wyrok
 • Sprzedaż lokalu po eksmisji
 • F.r. dla wspólnoty
 • Kredyt na kotłownię
 • Kolejny podział działki należy do właścicieli
 • Upadłość spółdzielni
 • Opodatkowanie przychodów z najmu
 • Skontrolować prezesa
 • Zachłanna wspólnota
 • Decyduje rada nadzorcza
 • Zaksięgowanie nabycia garażu
 • Ograniczają prawa spółdzielców

III Listy

 • Nr 1
 • Połączenie lokali
 • Jak wybiera się zarząd
 • Kto płaci za grunt
 • Odległość parkingów od mieszkań
 • Ocieplanie na podstawie zgłoszenia
 • Zasiedzieć służebność
 • Nr 3
 • Pełno socjalizmu
 • Księgowanie sprzedaży mieszkania
 • Nie można wykreślić spółdzielcy
 • Reklama na dachu
 • Nie wpłacac „do tyłu”
 • Wspólnota ze spółdzielczym węzłem
 • Powierzchnia użytkowa
 • Nr 4
 • Zebranie może podjąć dodatkową uchwałę
 • Zaliczki nie zależą od widzimisię zarządcy
 • Sposób naliczania w akcie notarialnym
 • Wspólnota nie składa sprawozdania w urzędzie skarbowym
 • Dotacje do zabytku
 • Nr 5
 • Trzeba instalować i legalizować wodomierze
 • Pożar zniszczył mieszkania
 • Wspólnota może sfinansować wymianę okien
 • Remont pionów w zabudowanej łazience
 • Dodatkowe uchwały
 • Nr 6
 • Przekształcenie mieszkania do końca roku
 • Księgowa ma rację
 • Rekojmia za wady fizyczne
 • Zgoda na sprzedaż alkoholu
 • Wspólnota „na dziko”
 • Jakei ma być pełnomocnictwo
 • Kto przewodniczy zebraniu
 • Zarząd bez licencji
 • Ile płacić administratorowi
 • Administrator z licencją
 • Odpracuje czynsz
 • Jak zagospodarować nadwyżkę
 • Umowa z administratorem
 • Jak oblicza się udziały
 • Kto remontuje balkony
 • Lokal w piwnicy
 • Podatek od firmy w mieszkaniu
 • Nr 7
 • Zastrzeżenia po zebraniu
 • Kto odpowiada za ciepłomierz
 • Finansowanie ocieplenia przyłącza
 • F.r. i wymiana grzejników
 • Wspólnota i działalność gospodarcza
 • Nr 8
 • Wydatki z f.r.
 • Zmiana przeznaczenia pralni
 • Ewidencja materiałów
 • Forma planu gospodarczego
 • Trzeba wyremontować antenę
 • Dane właścicieli z Internecie
 • Nie parkować pod oknem
 • Materiały na zebranie właścicieli
 • Nr 9
 • Kontrola instalacji gazu
 • Pomiary powierzchni tylko według PN-ISO 9836:1997
 • Nr 10
 • Odłączyć się od spółdzielni
 • Czy instalacja gazowa jest wspólna
 • Nie ma ciągu w kominach
 • Pozbyć się azbestu
 • Nr 11
 • Nie zgadzają się na usunięcie grzejnika
 • Źle docielplone dachy
 • Ubezpieczenie zarządcy
 • Kto płaci za naprawę instalacji
 • Zarząd- przedstawiciel ustawowy
 • Jak wyjść ze spółdzielni
 • Zlikwidowali anteny zbiorcze
 • Wysokość wpisowego
 • Chce odłączyć się od wspólnoty
 • Jak skontrolować spółdzielnię
 • Nr 12
 • Chce założyć mierniki c.o.
 • Zbycie mieszkania i członkostwo w spółdzielni
 • Rezygnacja z c.c.w.
 • Doprowadzenie ciepła z obcego węzła
 • Wywóz ścieków z szamba
 • Sąd może orzec podział spółdzielni
 • Kary za brak przeglądów

IV Finanse

 • Nr 1
 • Składniki kosztów ciepła
 • Nadwyżka z tytułu różnicy we wskazaniach wodomierzy
 • Nr 3
 • Nie zapłacić podatku od darowizny
 • Nr 4
 • Płynność finansowa wspólnoty
 • Utrzymanie altanek śmietnikowych
 • Nr 5
 • Podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni
 • Nr 6
 • Lokale popegeerowskie – VAT za media
 • Nr 7
 • Co spółdzielnia ma na myśli
 • Nr 12
 • Zwolnienie z VAT dla spółdzielni mieszkaniowych
 • Rozliczanie ciepła: zarząd nas oszukuje
 • CIT i odsetki za lokale użytkowe

V Prawo

 • Nr 1
 • NSA: VAT za usługi spółdzielni dla wspólnoty
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny: Wspólnotę reprezentuje zarząd
 • Nr 2
 • Licytacja mieszkania z powodu zadłużenia
 • Nr 4
 • O zwrocie kaucji mieszkaniowej
 • Nr 5
 • Właściciele mogą udzielić pełnomocnictwa
 • Zanim właściciel zaskarży uchwałę
 • Nr 6
 • Rekojmia za wady jest zbyt krótka
 • Zanim nastąpi deregulacja
 • Wspólnota musi przyjąć prezent
 • Pomieszczenie przynależne
 • Nr 7
 • Zaświadczenie o samodzielności lokali
 • Powstanie wspólnoty
 • Powierzony zarząd – szerokie kompetencje
 • Nr 8
 • Znowelizują ustawę o wspólnotach
 • Wyrok WSA o wentylacji i kominach
 • Nr 9
 • Błędy w wyliczaniu udziałów: głosowanie jeden właściciel – jeden głos
 • Sądy nie uznają rzeczywistości
 • Sąd uśmiercił przepis
 • Źle policzone udziały – jak podjąć uchwałę
 • Status własnościowego prawa do lokalu we wspólnocie
 • Nr 10
 • Zdolność prawna i osobowość prawna wspólnoty
 • Izba, pomieszczenie pomocnicze, pomieszczenie przynależne
 • Nr 11
 • Obciążenie działki służebnością
 • Rękojmia za wady fizyczne części wspólnych – komu przysługuje roszczenie o ich usunięcie
 • Koszty utrzymania kominków ogródków, tarasów
 • Nr 12
 • Refakturowanie opłat za media przy wynajmie

VI Artykuł na zamówienie

 • Nr 1
 • Zniesienie współwłasności
 • Nr 2
 • Jak wspólnota sprzedaje część wspólną
 • Uchwała właścicieli w sprawie adaptacji części wspólnej
 • Nr 3
 • O organach wspólnoty
 • Umowny i sądowy dział spadku
 • Wniosek o dział spadku
 • Nr 8
 • „Znikające” zasoby mieszkaniowe
 • Nr 10
 • Zarząd i umowa o administrowanie
 • Wyegzekwować czynsz
 • Stacja transformatorowa a zdrowie
 • Wyodrębnienie lokalu
 • Nr 11
 • Składniki kosztów ciepła
 • Nr 12
 • Zespół garaży jako wspólnota mieszkaniowa
 • Skomplikowana ustawa spółdzielcza

VII Polemika

 • Nr 1
 • „Suwerenna decyzja zarządu”
 • Stosujemy inne rozwiązania
 • Protest Federacji
 • Uchwała SN, która wiąże w danej sprawie
 • Nr 2
 • Odwołanie zarządcy
 • Nr 3
 • Dwa reżimy zarządzania
 • Nr 4
 • O „suwerennej decyzji zarządu” – raz jeszcze
 • Nr 5
 • Do kiedy spółdzielnia zarządza wspólnotą
 • Nr 8
 • Dwa reżimy c.d…
 • Nr 11
 • Podzielić działkę wielobudynkową można tylko przed sprzedażą lokali

VIII

 • Nr 1
 • Własność budynku na wspólnej działce
 • Kto decyduje o wyglądzie elewacji
 • Nr 2
 • Żeby dłużnicy nie byli bezkarni
 • Odcięcie mediów
 • Nr 3
 • Chce założyć wspólnotę
 • Przechytrzyli wspólnotę
 • Jak być idealnym zarządcą
 • Renowacja ocieplenia
 • Nr 4
 • Usterki po ociepleniu
 • Zarządzanie garażem wielostanowiskowym
 • O likwidacji niektórych zawodów regulowanych
 • Skutki liberalizacji rynku pracy zarządców
 • Nr 5
 • Mała wspólnota rozpoczyna działalność
 • Ocieplenia to konieczność
 • Nr 6
 • Kontrola instalacji gazu
 • Nowe budynki zużywają więcej ciepła
 • Ściągawka dla inwestorów: wykonać dobrze ocieplenie
 • Załącznik do umowy o wykonanie prac ociepleniowych
 • Nr 7
 • Wyłączają ciepła wodę
 • Co robi zarządca
 • Dziewięć wspólnot i wspólna działka
 • Nr 9
 • Podzielić działkę wielobudynkową
 • Zakład budżetowy: dobrze skalkulować czynsz to trudne zadanie
 • Nr 10
 • Po co nam zarząd, skoro jest zarządca
 • Nr 11
 • Uchwała: ustalanie części wspólnych nieruchomości
 • Gdy wspólnota nie działa
 • Wspólnoty popegeerowskie – spółdzielnia tylko administruje
 • Nr 12
 • Czy staliśmy się wspólnota

IX Eksploatacja

 • Nr 1
 • Drogie podgrzanie wody
 • Samowola i grzyb w garażu
 • Nr 2
 • Mecze Euro2012 w cyfrowej jakości
 • Nr 3
 • Skrócił odpowietrzniki
 • Nr 5
 • Wadliwa instalacja – niedogrzane lokale
 • Nr 6
 • Deweloper wybudował bubel
 • Ogólnopolska kampania antyazbestowa
 • Eurofala zamiast eternitu
 • Nr 8
 • Po modernizacji pogorszyły się warunki
 • Kamera w windzie
 • Taras z płytkami na wysoki połysk
 • Zakres modernizacji windy
 • Zarządzanie mieszkaniem
 • Nr 9
 • Woda w instalacji – materiały, które do niej pasują
 • Części wspólne i ryzyko pożaru
 • Nr 10
 • Kiedy wykonać ocieplenie budynku

X Różne

 • Nr 2
 • Nowy pakiet ubezpieczenia budynków wielolokalowych
 • Nr 4
 • Instalacja odgromowa przed sezonem
 • Nr 7
 • Jak ocieplać, gdy pogoda kaprysi
 • Nr 8
 • Specjalistyczna instrukcja podatkowa dla spółdzielni mieszkaniowych
 • Nowe płyty elewacyjne
 • Zamek biometryczny – klucz do drzwi w palcu
 • Nr 10
 • Największe dźwigi, najszybsze windy
 • Program gwarancji jakości styropianu
 • Nr 11
 • Ocieplić dom
 • Remont – trzeba udostępnić mieszkanie
 • Bezwzględne przepisy
 • Nr 12
 • Telefon komórkowy bezpłatnym pilotem do bramy
 • O zwykłym zarządzie słów kilkaSpis treści - 2011

I Aktualności

 • Nr 1
 • Targi Światło, Elektrotechnika Cenerg
 • Sąd Najwyższy: Spadkobierca nie zwraca bonifikaty
 • SN: Przysługuje lokal socjalny
 • Dotacje na usuwanie eternitu
 • Nr 2
 • Seminarium „Wspólnota Mieszkaniowa w systemie podatkowym”
 • Bez kredytu „Rodzina na swoim”
 • Wyższe mandaty za wykroczenia
 • Jaki VAT od remontów
 • Urzędnik zapłaci za błędne decyzje
 • Żeby najemcy mogli wykupić
 • Nr 3
 • Czy pokonamy przeszkody
 • Sposób na dłużnika we wspólnocie
 • Nr 4
 • Sąd Najwyższy: Uchwałę można podjąć, choć nie była ujęta w zawiadomieniu
 • Właściciel lokalu wyraża wolę
 • Nr 5
 • Sąd Apelacyjny: O większej zaliczce od lokali użytkowych
 • Naczelny Sąd Administracyjny: Obniżony VAT od budowy przyłącza.
 • Nr 6
 • Czy lasy i podwórka będą czyste
 • Daszki nad balkonami nie są wspólne
 • Interpretacja Ministerstwa Finansów: Odsetki to dochód z kapitału
 • Nr 7
 • Naczelny Sąd Administracyjny: Lokata to działalność gospodarcza
 • Sąd Apelacyjny: Remont instalacji elektrycznej – uchwała nie jest potrzebna
 • Sąd Apelacyjny: O opłacie za windę
 • Opłaty za media wkalkulowane w cenę najmu
 • Nr 8
 • NFOŚiGW pomoże gminom i właścicielom – 300 mln złotych na oczyszczalnie
 • Obowiązkowy VAT we wspólnocie
 • Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem podatku VAT
 • Nr 9
 • Sejm napracował się na próżno
 • O przekształceniu użytkowania
 • Eksmisja do noclegowni
 • Niepotrzebny NIP
 • Nr 10
 • Seminarium „Podatki wspólnoty mieszkaniowej w 2011 i 2012 roku”
 • Wieczyste użytkowanie – nowe zasady przekształceń
 • Użytkowanie wieczyste kosztuje
 • Naczelny Sąd Administracyjny: 23 proc. VAT od infrastruktury dla mieszkalnictwa
 • Bez faktury VAT za media w lokalach mieszkalnych
 • Nr 11
 • Precyzyjny licznik
 • Naczelny Sąd Administracyjny: Zakład komunalny podatnikiem VAT
 • Interpretacja izby skarbowej: Odpracowany dług bez PIT
 • Nr 12
 • Właściciel uczestniczy w sprawach meldunkowych
 • Spadkodawca może sam podzielić spadek
 • Seminarium „Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2011 rok”

II Rachunkowość

 • Nr 1
 • Co jest przychodem wspólnoty
 • VAT za najem parkingu
 • Można sprzedać za złotówkę
 • Spółdzielnia dostarczy wodę wspólnocie
 • 22 proc. VAT za pogotowie
 • Powstaje wspólnota – spółdzielnia organizuje zebranie
 • Nr 2
 • Rozliczanie lokali użytkowych w spółdzielni
 • Rozliczanie budowy
 • Zlikwidować spółdzielnię – powstanie wspólnota
 • VAT po wyroku NSA
 • Nr 3
 • Dodatkowa piwnica bez VAT
 • Zapłacą za straty
 • Trzeba spłacić zadłużenie
 • Kotłownie i podatki
 • O tym powinien wiedzieć każdy właściciel lokalu
 • Nr 4
 • Księgowanie odsetek
 • Księgowanie nabycia lokalu
 • Odsetki od lokat
 • Likwidacja lub upadłość spółdzielni
 • Dzierżawa terenu i CIT
 • Nadwyżka za przyszłe okresy
 • CIT-8 i remont
 • Stali się podatnikami VAT
 • Księgowanie premii termomodernizacyjnej
 • Spółdzielca bez mieszkania
 • Członek zarządu księgowym
 • Obniżka stawki c.o. po termomodernizacji
 • Wynajem lokali i CIT
 • Koszty napraw
 • Spółdzielnia zarządza wspólnotą
 • Obliczanie waloryzacji wkładu
 • O reprezentacji na walnym zgromadzeniu
 • Nr 5
 • Karygodne działanie zarządcy
 • ZGN zarządza nieprawidłowo
 • Nadmiar wody – w koszty eksploatacji
 • Za co kupić plac na parking
 • Wspólnota usuwa szkody
 • CIT od sprzedaży gruntu
 • Przeglądy to eksploatacje
 • Remont chodnika bez podatku
 • Przychody i koszty w CIT-8
 • Kilometrówka i działalność gospodarcza
 • Fundusz remontowy i modernizacja sieci
 • Księgowanie nabycia lokalu
 • Odsetki od lokat
 • Likwidacja spółdzielnia
 • Nadwyżka na przyszłe okresy
 • CIT-8 i remont
 • Nr 6
 • Faktura za prąd
 • O nadwyżce z eksploatacji
 • Koszty ubezpieczeń na przełomie roku
 • Spółdzielnia podpisze umowę
 • Podpisać prawidłową umowę
 • Wadliwy podział gruntu
 • Wspólnota nie amortyzuje
 • Kredyt udzielany transzami
 • Dziwne zapisy w aktach notarialnych
 • Wspólnota jak osoba prawna
 • F.r. dla lokali użytkowych
 • Kiedy wspólnota płaci VAT
 • O CIT po wyroku sądu
 • Nr 7
 • Jak zaksięgować zakup pieca
 • Notariusz zaprotokołuje
 • Zarządzanie bez podatku VAT
 • Obliczanie wkładu lokatorskiego
 • Wkład po przekształceniu we własność
 • Nr 8
 • Wspólnoty rejestrują się jako podatnicy VAT
 • Media opodatkowane jak najem
 • Pogłębia się konflikt
 • Kotłownia – środek trwały
 • Finansowanie wodociągu
 • Finansowanie placu zabaw
 • Zabezpieczenie wierzytelności gminy
 • C.o. lokalu użytkowego
 • Budowa garażu bez uchwały spółdzielców
 • Umowa na malowanie korytarzy
 • Finansowanie wodomierzy
 • Nr 9
 • Wprowadzić dodatkowe zwolnienie
 • Zaliczka na c.o.
 • Naprawa balkonu
 • Będzie podatek PIT
 • Ściany remontuje spółdzielnia
 • Bez przetargu
 • Po co mi wspólnota
 • Amortyzacja kotłowni
 • Nr 10
 • Bez faktury VAT za media w lokalach mieszkalnych
 • Podatek VAT w 2011 r.
 • Nie wystawiać faktury najemcy
 • Nie wychodzi się ze wspólnoty
 • Pustostan w spółdzielni
 • Własność garaży
 • Kaucje gwarancyjne
 • Konto do rozliczeń c.o. i c.w.
 • Nr 11
 • Przychody rozliczane bez podatku
 • Media bez CIT
 • Księgowanie budowy parkingu
 • Nie zwrócili f.r.
 • Kto ma płacić
 • Koszty kosztorysu
 • Koszty ogólne
 • O funduszu scentralizowanym w spółdzielni
 • Ponad 50 proc. - uchwała jest ważna
 • Nr 12
 • Sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty za rok obrotowy 2011.

III Listy

 • Nr 1
 • Wybrany zarząd i licencja
 • W małej wspólnocie
 • Odłączyli ciepło za długi
 • Nie płaci za dzierżawę
 • Wywóz śmieci a uchwały
 • Gminna kotłownia
 • Nr 2
 • Sąsiad nie chce anteny
 • Przechodnie podwórko
 • Czyj podpis pod sprawozdaniem
 • Zasady kalkulacji kosztów ciepła
 • Nr 3
 • Dziurawy dach i zalane mieszkanie
 • Kupić działkę na parking
 • Dokumenty na roczne zebranie
 • Kiedy jest VAT za zarządzanie
 • O umowie dożywocia za mieszkanie
 • Płaci się od udziału, nie od mieszkania
 • Odpowiedzi na nieprecyzyjne pytania
 • Nr 4
 • Podzielone mieszkanie i opłaty
 • Kiedy darowizna bez podatku
 • Solary zamiast piecyków gazowych
 • Wspólnota wystąpi o ustanowienie spadku
 • Od kogo żądać odszkodowania
 • Nie jest konkurentem
 • Odłączyć wodę dłużnikowi
 • Trzeba spłacić zadłużenie
 • Nr 5
 • Wyburzona ścianka – spłacić podczas przeglądu
 • Pierwsze zebranie – kto ma prawo głosować
 • Zarząd nie podwyższy zaliczki
 • Metody zbierania głosów
 • PIT-8C dla zarządu
 • Kraty na balkonie
 • Źle przymocowana antena
 • Nr 6
 • Wynagrodzenie członka zarządu, gdy nie jest właścicielem
 • Nie chce płacić za c.o.
 • Naprawa awaryjna usuwana natychmiast
 • Odległość domu od cmentarza
 • Darowizna w rodzinie
 • W jakim budynku można zamontować podzielniki
 • Rozliczenie c.o.
 • Nr 7
 • Potwierdzenie spadku u notariusza
 • Czy okna są częścią wspólną
 • Licencja i ubezpieczenie zarządcy w spółdzielni
 • Rada wspólnoty – co to za twór
 • Prawo wglądu do dokumentów
 • Protokół z zebrania
 • Informacja o uchwałach
 • Uchwalanie planu gospodarczego
 • Podłączenie garażu do instalacji wody
 • Kupiłam mieszkanie z kredytem
 • Nr 8
 • List otwarty do prezesów spółdzielni
 • Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu na strychu
 • Jak zmienić zarządcę
 • Nr 9
 • Nieprawdziwe stwierdzenia
 • Darowizna i członkostwo w spółdzielnia
 • Po demontażu wodomierza
 • Uprawnienia zapisane w statucie
 • Zarządca albo zarządzanie
 • Przetarg czy konkurs ofert
 • Bez konfliktu interesów
 • Nr 10
 • Spółdzielnia ustala zaliczki
 • Garaż i członkostwo w spółdzielni
 • Właściciele nie decydują
 • Toaleta dla psów
 • Koszty remontu komina
 • Pierwsze zebranie bez notariusza
 • Wynagrodzenie radcy prawnego
 • Co to są koszty eksploatacji
 • Remont w zabytku
 • Nr 11
 • Jest we wspólnocie, a głosuje w spółdzielni
 • Jak zakwestionować to bezprawie
 • Zmusić spółdzielnię do działania
 • Mieszkanie a piwnica
 • Remont balkonu w spółdzielni
 • Mieszkanie bez wodomierza
 • Ustalanie zaliczki na c.o.
 • Zgoda na sklep monopolowy
 • Kto usuwa usterki po kontroli
 • Nr 12
 • Rozliczanie wody po zmianie ceny
 • Decydują właściciele
 • Czynsz – odrębna pozycja
 • Powiadomienie o wynikach głosowania
 • Trudna współwłasność
 • Czy potrzebna uchwała
 • Uparty zarząd
 • Na czyj koszt remontować unifon

IV Prawo

 • Nr 1
 • Obliczanie powierzchni i normy
 • Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • Nr 2
 • Nadwyżka zaliczki – na fundusz remontowy
 • Przepis nie naruszał zasad równości
 • Zmienić przepisy o eksmisji
 • Nr 3
 • Znowelizowano ustawę o hipotece
 • Dyskutować zanim Sejm uchwali
 • Prawo dla wspólnot może być lepsze
 • Nr 4
 • Zanim okablują blok
 • Czy korzystać za darmo z cudzego mienia
 • Ta ustawa nie jest zła
 • Nr 5
 • Sąd sądem, a sprawiedliwość...
 • Odsetki z lokat i podatek CIT
 • 8 proc. VAT za remonty
 • Kradzież mieszkania
 • Moje uwagi do ustawy
 • Niedogrzana woda i wysokie rachunki
 • Nr 6
 • Zasady regulowania zaległych opłat
 • Jak dzielić działkę
 • Granice nieruchomości wspólnej
 • Nr 7
 • Odpowiedzialność za trwałość instalacji wodnych w budynku
 • Nr 8
 • Zgodnie z duchem ustawy
 • Nr 9
 • Przegrali, bo nie pytali wspólnoty o zgodę
 • Wyższe podatki lokalne
 • Obowiązek instalowania podzielników i ciepłomierzy
 • Notariusz sporządzi umowę przedwstępną
 • Nr 10
 • Czy wspólnota nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa
 • Nr 11
 • Rozterki podatkowe wspólnoty
 • Jak tworzy się wspólnotę w spółdzielni
 • Nr 12
 • Ogródek przydomowy a służebność

V Art. na zamówienie

 • Nr 1
 • Zaskarżyć opłatę wieczystą do SKO
 • Internet w zarządzaniu wspólnotą
 • Przyczyny większego zużycia prądu
 • Nr 2
 • Deweloper i gwarancja
 • Koszty ogólne spółdzielni
 • Nr 3
 • Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem
 • Nr 4
 • Doprowadzić gaz i wszystkich pogodzić
 • Nr 5
 • Kotłownia wspólnoty, kotły spółdzielni
 • Nr 6
 • Przed remontem dachu
 • Ciepło ucieka przez stropodach
 • Materiały na dachy
 • Nr 7
 • Narzędzia elektronicznej komunikacji dla zarządcy
 • Nr 8
 • Będzie właścicielką
 • Wspólnota lokali użytkowych
 • Nr 9
 • Kiedyś obiekt marzeń – dziś także może być atrakcyjne
 • Nr 10
 • Finansowanie zaworów
 • Nr 11
 • Zbieractwo – trudny problem
 • O nieruchomościach w teorii i praktyce
 • Wirtualne udziały dewelopera
 • Nr 12
 • Hałaśliwy sklep
 • Uciążliwy lokal

VI Zarządzanie

 • Nr 1
 • Prezes interpretuje po swojemu
 • Przesadzili w tworzeniu prawa
 • Nr 2
 • Nie bać się zimy
 • Zapobiec szkodzie
 • Nie wszyscy mają balkony
 • Nr 3
 • Wewnętrzny regulamin rozliczania wody
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków
 • Chcą wybić się na samodzielność
 • Nr 4
 • Parking wspólnoty
 • Regulamin miejsc parkingowych
 • Ograniczenia i niedorozwój
 • Żeby mniej zużyć wody
 • Z życia wspólnoty
 • Nr 5
 • Pozbyć się anten z balkonu
 • Po co komu wspólnota
 • Wspólnota to samorząd
 • Nr 6
 • Kabiny dla palaczy
 • Pies – kość niezgody
 • VULCAN – sposób na kamień i rdzę
 • Nr 7
 • Wspólnota „na dziko”
 • Brak wiedzy to główna przyczyna kłopotów
 • Administratora zatrudnia i odwołuje zarząd
 • O przekształceniu wieczystego użytkowania
 • Stali się podatnikiem VAT
 • O zaproszeniach na walne zgromadzenie
 • Zasiedzenie pod balkonami spółdzielni
 • Remont w lokalach z f.r.
 • Nr 8
 • Interes większości a interes jednostki
 • Nr 10
 • Właściciele nie decydują
 • Spółdzielnia nie informuje właścicieli
 • Prywatna inicjatywa
 • Nr 11
 • Suwerenna decyzja zarządu
 • Konflikt we wspólnocie
 • Nr 12
 • Nie odłączajmy grzejników
 • Moc zamówiona i moc wykorzystywana
 • O przeglądach kominiarskich
 • Wentylacja w budynkach mieszkalnych

VII Finanse

 • Nr 1
 • Kosztowna wygoda
 • Nr 2
 • Zaoszczędzić na ogrzewaniu
 • Podzielniki kosztów i regulamin
 • Podział kosztów c.o. i inne sprawy spółdzielcze
 • Nr 4
 • Jak tworzyć fundusz remontowy
 • Ile kosztuje mieszkanie komunalne
 • Nr 7
 • Kotłownie i ogrzewanie etażowe
 • Nr 8
 • Centralne ogrzewanie i koszty
 • Dalkia kupuje SPEC
 • Nr 9
 • Minister finansów niejedno ma imię
 • Nr 10
 • Ustanowienie funduszu remontowego
 • Zasady rozliczania kosztów wody
 • Jak dobrze wybrać windę
 • Nr 11
 • Zasób mieszkaniowy to zasób lokalowy – podatki
 • Garaż pod budynkiem opodatkowany jak mieszkanie
 • Nr 12
 • Podatek od nieruchomości za garaż
 • Finansowanie remontu kominów
 • Termomodernizacja jest potrzebna

VIII Polemika

 • Nr 2
 • Odłączyli ciepło za długi
 • Nr 4
 • Nie jest depozytem f.r. w spółdzielni
 • Nie zmieniać ustawy o własności lokali, by nie mącić ludziom w głowach
 • Nr 5
 • Wspólnota jest również samorządem

IX Różne

 • Nr 1
 • Co zrobić, żeby spać spokojnie
 • Zapobiec szkodzie
 • Wyburzenie ściany konstrukcyjnej
 • Nowe rozporządzenie w sprawie azbestu
 • Czyj jest fundusz remontowy w spółdzielni
 • Nr 5
 • Pozbyć się anten z budynku
 • Nr 6
 • Zmieni się prawo o ochronie lokatorów
 • Nr 7
 • Nasze drogie państwo
 • Szansa dla wykonawców budynków
 • Nr 8
 • Program promocji ciepła systemowego
 • Kontrola NIK w gminach
 • Nr 9
 • Wymiana, modernizacja, dobudowa loggi
 • Kapitał ludzki
 • Zarządca wyjechał na narty
 • Nr 10
 • Art. sponsorowany – Telefon komórkowy bezpłatnym pilotem do bram i szlabanu
 • Nr 11
 • Zużytą świetlówkę wrzuć do pojemnika z tym znakiem
 • Konflikty – Prosimy Szanowną Redakcję o pomoc
 • Wolne miejsca pracy
 • Nr 12
 • „Nie” dla czadu
 • Dzisiejsze jurydyki strachu
 • O przeglądach kominiarskich
 • Wentylacja w budynkach mieszkalnych
 • Dali czas, żeby ochłonąć

Spisy treści - starsze

Grudzień 2010

 • Aktualności
 • Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
 • Żmudne przekształcenie
 • Wypaczona interpretacja
 • Ku orwellowskiej rzeczywistości
 • Zmiany w podatku CIT wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Zmiany w podatku VAT
 • Finanse
 • Przykłady opodatkowania podatkiem CIT niektórych zdarzeń
 • Nieodpłatne korzystanie z altanki
 • Czynsz za najem zabudowanych korytarzy bez podatku
 • Rozliczanie kosztów wody
 • Listy
 • Żeby wyciąć świerk
 • Pobory zarządu bez zaliczki
 • Orzecznictwo
 • O spółdzielczym pawilonie jednolokalowym
 • Gmina wyremontowała dach bez uchwały
 • Art. na zamówienie
 • Jak zmniejszyć koszty energii cieplnej
 • Ochrona przed porażeniem prądem
 • Zarządzanie
 • Ogrzewa sąsiednie budynki
 • Nie wyrażać zgody na odłączenie się od c.o.
 • Właściciel ma wątpliwości
 • Prawidłowe głosowanie, prawidłowe uchwały
 • Większą stawkę dla lokalu użytkowego trzeba obliczyć
 • Prawo
 • KRS: treści szkodliwe dla spółdzielczości
 • Regulamin pracy zarządu wspólnoty

Wrzesień 2010

 • Aktualności
 • Ogródki działkowe naruszają Konstytucję
 • Zmieniają się zasady ubezpieczenia OC zarządców
 • Rachunkowość
 • Wadliwe zwołanie walnego zgromadzenia
 • Z konta spółdzielni na konto wspólnoty
 • Deweloper i usterki
 • Spółdzielnia i koszty przygotowania przekształcenia
 • Jak zaksięgować przychód, gdy sprzedano lokal
 • Zarząd nie musi mieć mieszkania
 • Bez regulaminów i statutów
 • Jak zaksięgować sprzedany grunt
 • F.r. nie podlega podziałowi
 • Dłużnik w zarządzie
 • Bez VAT za eksploatację
 • Zarządzanie po przewłaszczeniu
 • Chcielibyśmy odwołać prezesa
 • Łamią przepisy ustawy o SM
 • Listy
 • Wspólnota bez zarządu
 • O protokole z zebrania
 • Udzielanie absolutorium
 • Utrzymanie hali garażowej
 • Polisa administratora
 • Udział w hali garażowej
 • Statut i regulamin
 • Art. na zamówienie
 • Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań
 • ZARZĄDZANIE
 • CEM - skuteczne narzędzie zarządzania mediami
 • Kontrowersje wokół piwnic
 • Wilgotne mury - czy muszą być utrapieniem właścicieli i zarządców nieruchomości?

Czerwiec 2010

 • Aktualności
 • Premia dla właścicieli kamienic
 • Spółdzielnia może ujawniać dłużników w rejestrze
 • Jaka pomoc po powodzi?
 • Uszkodzenie cudzej rzeczy podlega karze
 • Po pomoc do Unii
 • Kredyt spłacą spadkobiercy
 • Rachunkowość
 • Odziedziczyć po bracie
 • Chcemy ściąć drzewo
 • Kiedy spadek bez podatku?
 • O działalności gospodarczej w lokalu
 • Prawo
 • Działka współwłaścicieli nie należy do wspólnoty
 • Nie zmieniać porządku obrad
 • Kiedy trzeba udostępnić mieszkanie
 • Zarządzanie
 • Trzeba usunąć azbest
 • Azbest jest szkodliwy dla zdrowia
 • Finanse
 • Zadłużenie i windykacja
 • Dotacje dla wspólnot
 • Art. na zamówienie
 • Gdy woda deszczowa spływa do kanalizacji sanitarnych
 • Wady, które nie były wadami
 • Nieprawidłowości w częściach wspólnych budynków
 • Remont
 • Przykładowa umowa z wykonawcą
 • Zamiast felietonu
 • Wolnoć Tomku w swoim domku, a nie we wspólnocie

Kwiecień 2010

 • Aktualności
 • Nie tylko spółdzielnia decyduje o remoncie
 • ANR nie odkupi działki
 • O wykupie mieszkań wojskowych
 • Abonament trzeba płacić
 • Nie będzie działek po obrysie budynków
 • Obowiązek gminy czy państwa
 • Rachunkowość
 • Podatek od kary umownej
 • Dochód z nieruchomości
 • Podatek od anteny
 • Odsetki zgodne z prawem
 • Opłaty określa plan finansowy
 • Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Spis treści
 • Spis treści 2009 r.
 • Prawo
 • Jedna wspólnota - dwa różne budynki
 • Głosowanie "per procura"
 • Finanse
 • Rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody
 • Art. na zamówienie
 • Zarząd - zarządca - administrator
 • Zarządzanie
 • Czy zwrócić za remont w lokalu?
 • Budownictwo
 • Dla kogo budować mieszkania
 • Przepisy
 • Obliczanie podatku od nieruchomości
 • Przekształcanie mieszkań spółdzielczych
 • Felieton
 • Na każdego mieszańca jeden szeryf przypadał

Grudzień 2009

 • Aktualności
 • Reklamy nie zasłonią okien
 • Projekty zmian ustawy o wykupie lokali
 • Nowi właściciele zadłużają się
 • Piwnica kością niezgody
 • Na utrzymanie nieruchomości wspólnej
 • Art. sponsorowany
 • Mobilizowanie zadłużonych mieszkańców poprzez wpis do BIG
 • Rachunkowość
 • Sprawozdanie finansowe za 2009 rok
 • Listy
 • O karze za wadliwy statut
 • Pytania o podatki
 • Jak księgować kredyt
 • Zapłać za grunt
 • Podatki od wynagrodzeń zarządu
 • Wspólnota lokalowa i podatek
 • Bałagan w kominach
 • Eksploatacja
 • Dawniej było sprawiedliwiej?
 • Koszty wieczystego użytkowania
 • Art. na zamówienie
 • Brak wodomierzy - wysokie rachunki
 • Uciążliwy sąsiad
 • Finanse
 • Zarządzanie halą garażową
 • Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania
 • Prawo
 • Najem po zmarłym
 • Gmina nie pomoże wspólnotom
 • Technologie
 • Budynki ocieplono, ale wiatr hula pod oknami
 • Felieton
 • Niejasne podejrzenia

Listopad 2009

 • Aktualności
 • O zaskarżaniu uchwał w małej wspólnocie
 • Nowelizacja ustawy o spłacie starych kredytów
 • Wspólnota może rozliczać ciepło
 • Prawo
 • Szkoda wyrządzona przez wspólnotę
 • Polemika
 • Czy faktycznie "wiano"?
 • Balkony - ciąg dalszy
 • Promocja
 • Można uniknąć wymiany rur
 • Listy
 • Dołożyli jednostek obliczeniowych
 • Kto sprząta balkon i remontuje dach
 • Likwidacja grzejnika
 • Pożytki pokrywają koszty
 • Wspólnota z lokali użytkowych
 • Nabycie mieszkania zakładowego
 • Matka i syn właścicielami
 • Zaliczka zależna od udziału
 • Art. na Zamówienie
 • Pytania, które dręczą właściciela
 • Finanse
 • Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania
 • Zarządzanie
 • Czy Flora otrzyma zwrot kosztów remontu balkonu
 • Podział nieruchomości
 • Felieton
 • Demokracja kaloryferów czyli: Komuno, wróć?

Spisy treści - archiwum

Październik 2009

 • Aktualności
 • Mieszkania w TBS-ach do wykupienia
 • Rekompensata dla emigrantów
 • Rachunkowość
 • Nadwyżka bilansowa dla wszystkich spółdzielców
 • Spółdzielnia w spółce z o.o.
 • Rozliczenie bilansowe i podatkowe
 • Gdy wspólnotą zarządza spółdzielnia
 • Potrzebna inwentaryzacja
 • Czy staniemy się wspólnotą?
 • Mieszkanie na strychu a ocieplenie
 • Oporny na argumenty
 • Odpracowanie "czynszu" i podatek
 • Po podziale spółdzielni
 • Finanse
 • Finansowanie budowy placu zabaw we wspólnocie mieszkaniowej
 • Podzielnik pomoże oszczędnie korzystać z ogrzewania
 • Zlikwidowali podzielniki - płacę więcej
 • Nie chcą podzielników
 • Zmuszają do spłaty kredytu
 • Listy
 • Nie ma wodomierzy
 • Reprezentuje zarząd
 • Parapet zewnętrzny - część wspólna
 • Prawo
 • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku
 • Art. na zamówienie
 • Wspólnota w budynku zabytkowym
 • Docieplenie budynku a koszty ogrzewania
 • Interpretacje
 • Balkony w interpretacji
 • Zarządzanie
 • "Wspólnota może nabywać majątek"
 • Gdy powstaje wspólnota
 • Wspólnota nie może być bez zarządu
 • Felieton
 • Barak na kredyt, sławojka gratis

Wrzesień 2009

 • Aktualności
 • Najem bardziej cywilizowany
 • Dotacje na usunięcie azbestu
 • Nie wszyscy wymienili skrzynki pocztowe
 • Rachunkowość
 • Bez faktury VAT
 • Koszty korespondencji
 • Rachunek lub nota dla gminy
 • Administrator bez licencji
 • Odrębna ewidencja nieruchomości
 • Rozliczenie na koniec roku
 • Udział stanowi o wysokości zaliczki
 • Właściciel płaci za windę
 • Zaliczka staje się przychodem
 • Rozliczanie c.o.
 • Tak rozlicza rzetelna spółdzielnia
 • Jakie wartości środków trwałych
 • Dłużnik pokrywa koszty
 • Odrębne rozliczanie nieruchomości
 • Fakturę wystawia płatnik VAT
 • Listy
 • Uchwała, której nie było
 • Błąd w uchwale
 • Pracownik "na czarno"
 • Jak obliczać udział gminy
 • Współczesne dobro kultury
 • Finanse
 • Gmina nie wpłacała na fundusz remontowy
 • "Wiano" od gminy
 • Prawo
 • Kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia właściwego organu
 • Art. na zamówienie
 • Stwierdzenie nabycia spadku - interes prawny wspólnoty
 • Konserwacja i remonty
 • Zarządzanie
 • Błędy, konflikty i rozżalenie
 • Wyjaśnienia
 • Środowisko
 • Co z tym azbestem?
 • Jak miasta wykorzystują fundusze UE
 • Felieton
 • Pomysłowi przedstawiciele władzy

Sierpień 2009

 • Aktualności
 • Nadwyżka za c.o. i fundusz remontowy
 • Kongres zarządców
 • Konflikty - siła niszcząca
 • Oporni sąsiedzi
 • Rachunkowość
 • Była spółdzielnia - jest wspólnota
 • Zarządca realizuje uchwały
 • Spółdzielnia zarządza wspólnotą
 • Finansowanie remontu elewacji
 • Jak zaksięgować pożytki
 • Zarząd nie zna przepisów
 • Ławki i zieleń za środki f.r.
 • Wadliwy program
 • Wspólnota bez NIP-u i REGON-u
 • Prawo
 • Nie można zlicytować lokalu gminnego
 • Przegrywający proces zwraca koszty
 • Wspólnota może nabywać majątek
 • Art. na zamówienie
 • Prawa i obowiązki użytkowników lokali w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Zarządzanie
 • Protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
 • Protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
 • Zarządcy
 • 10 lat Polskiego Oddziału IREM
 • Zamiast felietonu
 • Czy Trybunał lubi spółdzielców?

Czerwiec 2009

 • Aktualności
 • Całe osiedle jedną wspólnotą
 • Piwnica przynależna do lokalu
 • Zadłużenie użytkowników mieszkań
 • Zanim deweloper zbuduje
 • Rachunkowość
 • Zaksięgować odszkodowanie
 • Zbędne ciało
 • Kupić strych
 • Obowiązek zarządu
 • Wspólnota zamiast spółdzielni
 • Utworzyli dodatkowe lokale
 • Źle podzielili nieruchomość
 • Gdy zmienia się cena wody
 • Rozliczenie po eksmisji
 • Nasza gmina nie płaci
 • Zgoda na finansowanie ogrodzenia
 • Polemika
 • "Przestępstwo spółdzielni"
 • Sypię głowę popiołem, ale...
 • Listy
 • Czy spółdzielnia nie kręci?
 • Przekształcili mieszkanie bez piwnicy
 • Urządzić biuro czy wynająć studentom
 • Eksmisja
 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu
 • Technologie
 • Spawane, nie skręcane
 • Finanse
 • Posłużmy się wodomierzami
 • Nie opłaca się odłączać od instalacji c.o.
 • Art. na zamówienie
 • Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach
 • Wywiad
 • Azbest - cichy zabójca
 • Zarządzanie
 • Lokal mieszkalny ze strychu
 • Opinie
 • W szczególności, chyba że... czyli: róbta, co chceta

Kwiecień 2009

 • Aktualności
 • Spółdzielcze zasiedzenie
 • Podatek od piwnicy
 • Upadłość konsumencka
 • Warto remontować
 • Rachunkowość
 • Obrót bez VAT-u
 • F.r. na remont kanalizacji
 • Finansowanie termomodernizacji
 • Gospodarna spółdzielnia
 • Sąsiad zaborca
 • Finansowanie domofonu
 • Spółdzielnia kupiła grunt
 • Listy
 • Dlaczego otwiera okna?
 • Rozliczanie pożytków
 • Nadbudowa bez c.o.
 • Jak rozliczać wodę
 • Głosowanie współmałżonków
 • Gdy taras jest stropodachem
 • Różne zapisy w aktach notarialnych
 • Korzystają z butli gazowej
 • Zanim kupimy lokal
 • Wybudowali własną kotłownię
 • Sposoby głosowania
 • Prawo
 • Utrudnione przekształcenie
 • Użytkowania wieczystego nie przekształcisz
 • Art. na zamówienie
 • Niepełnosprawny w mieszkaniu
 • Zarządzanie
 • Jaki organ to wyjaśni?
 • Wyjaśniamy
 • Finanse
 • O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
 • Opinie
 • O legalizacji wodomierzy
 • Dotacje na usunięcie azbestu
 • Spis treści
 • Spis treści 2008 r.
 • Felieton
 • Jak by tu zaoszczędzić?

Marzec 2009

 • Aktualności
 • Lepsze warunki realizacji książeczek mieszkaniowych
 • Termomodernizacja budynków - możliwości finansowania przedsięwzięć
 • Sposób na nierzetelnych mieszkańców
 • Rachunkowość
 • VAT od najmu komórek we wspólnocie
 • Jak sfinansować monitoring
 • Wspólnota pośredniczy w obrocie wodą
 • Wspólnota bez bilansu
 • Właściciele, którzy nie dbają o własność
 • Przestępstwo spółdzielni
 • Rachunek bankowy wspólnoty
 • Listy
 • Dlaczego legalizuje się wodomierze?
 • Nie wolno odłączyć się od c.o.
 • Własna terma a utrzymanie sieci c.w.
 • Jednakowe okna
 • Szkody usuwa sprawca
 • Nieodpowiedzialne władze
 • Najemca wykonał ulepszenia
 • Nie ma możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej
 • Ustalanie nieruchomości wspólnej
 • O wójcie w zarządzie
 • Polemika
 • Nie chcą remontować balkonów
 • Balkon częścią elewacji
 • Prawo
 • Dokumentacja techniczna budynku – utrzymanie budynku według prawa budowlanego
 • Podatek od zwrotu kosztów wymiany okien
 • Finanse
 • Regulamin rozliczania wody
 • Zarządzanie
 • Wspólnota mieszkaniowa w dotychczasowym budynku spółdzielczym
 • Podatek właścicieli lokali
 • Chcemy się rozdzielić
 • Notariusz poświadczy nabycie spadku
 • Opinie
 • Licencja dla członka zarządu?
 • Skutki błędnie policzonych udziałów
 • Odpowiadając na trudny list
 • Felieton
 • Bezgraniczna pogarda dla taśmy mierniczej

Luty 2009

 • Aktualości
 • Zlikwidować piecyki gazowe
 • NIK po kontroli w gminach
 • Gmina nie pomoże wspólnocie
 • Gdy notariusz protokołuje uchwałę
 • O wielkości gruntu decyduje walne zgromadzenie
 • Rachunkowość
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Listy
 • Zapanował nad wspólnotą
 • Certyfikat i remont
 • Komu potrzebny certyfikat
 • Służebność drogi
 • Gmina nie pomaga
 • O umowie z dostawcą ciepła
 • Rosa na ścianach
 • Prawo
 • Wspólnoty nie płacą podatku od odsetek
 • Klasyfikacja budynku i VAT
 • Pełnomocnictwa we wspólnotach
 • Zarządzanie
 • Garaż na działce wspólnoty
 • Termoregulatory leżą w piwnicy
 • Chcą przekształcić spółdzielnię we wspólnotę
 • Bez utraty majątku członków
 • Opinie
 • Opinia w sprawie skutków dla spółdzielni mieszkaniowych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r.
 • Nie ma powodów do obaw
 • Feileton
 • Sensacyjne odkrycia Trybunału

Styczeń 2009

 • Aktualności
 • Mniejsza premia na termomodernizację
 • Obniżyć podatki w budownictwie
 • Zmiany w ustawie o dopłatach do odsetek
 • Niekonstytucyjna eksmisja
 • Trzeba liczyć się z sąsiadami
 • Elektrośmieci - do sklepu i punktu naprawy
 • O tanim wykupie mieszkań
 • Rachunkowość
 • Wartość gruntu i wartość lokalu
 • Finansować z f.r.
 • Wspólnoty w spółdzielni i podatek dochodowy
 • Księgowanie kosztów remontów różnych lokali spółdzielczych
 • Czuję się oszukana
 • Niedobór wody - w ciężar eksploatacji
 • Nie świadczyć usług konkurencyjnych
 • Płaciłem czynsz za większy metraż
 • Źle rozliczają koszty ciepła
 • Gdzie szukać sprawiedliwości? Roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu
 • Finanse
 • Zasady i koszty wywozu śmieci
 • Listy
 • Jeśli jest Właścicielem
 • Zarząd nie przekroczył uprawnień
 • Właściciel lokalu ma udział w działce i budynku
 • Trzeba ustanowić służebność
 • Mały plac - brać pieniądze za parkowanie
 • Najpierw Skalkulować
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • W prywatnej kamienicy
 • Zarząd bez kadencji
 • Wybrać zarząd na zebraniu
 • Członek zarządu pełnomocnikiem
 • Jak znieść współwłasność
 • Odrębna własność lokalu
 • Małżeńska wspólnota majątkowa
 • Prawo
 • Wspólnota może nabywać majątek
 • Zarządzanie
 • Jaki adres ma wspólnota
 • Kontrole okresowe i książka obiektu budowlanego
 • Tanieje drewno i stal
 • Kto i jak podpisuje pisma wspólnoty
 • Wizerunek
 • Konsekwencje skargi na zarządcę
 • Felieton
 • Wszyscy się cieszą

Rok 2008


I Aktualności

 • Nr 1
 • Ustawa o spółdzielniach w Trybunale Konstytucyjnym
 • Za rok będą certyfikaty
 • Nr 2
 • Użytkowanie wieczyste – bonifikaty przy przekształcaniu
 • Chcemy zdjąć eternit
 • O dodatkach mieszkaniowych i mieszkaniach zakładowych
 • Drożejący wywóz śmieci
 • Ustawa antyalkoholowa w TK
 • Nr 3
 • Licencja dla zarządcy
 • Nr 4
 • Izba Skarbowa o podatku od f.r.
 • Miejsce w garażu przynależne do lokalu
 • Sąd Najwyższy o remontach balkonów
 • O spłacie starych kredytów spółdzielczych
 • Będzie dłuższa list dłużników
 • Nr 5
 • Prezydencki projekt prawa spółdzielczego
 • Prawo budowlane – budowanie bez pozwoleń
 • Bez zwrotu bonifikaty przez najbliższych
 • Nr 6
 • Właściciele kamienicy i szansa na kredyt
 • Sąd Najwyższy o remoncie balkonów
 • Nr 7
 • TK zadecyduje o wykluczonych ze spółdzielni
 • Odszkodowania od gmin
 • Nr 8
 • Pieniądze na ożywienie
 • Właściciele kamienic protestują
 • Długi warszawskich najemców
 • Nr 9
 • Świadectwa energetyczne – 80 tys. specjalistów
 • Podatek od nieruchomości na 2009 r.
 • Ubezpieczyć się od ognia
 • SN- bez zwrotu bonifikaty
 • Nr 10
 • Jak nie zwracać bonifikaty gminie
 • Gmina nie musi przyjąć domu
 • Wyższy czynsz w stolicy
 • Nr 11
 • Sejm uchwalił – odrolnić grunty miejskie
 • Większy dodatek mieszkaniowy
 • Żeby pozbyć się nieruchomości
 • Mieszkania dla armii
 • Droższa licencja
 • Nr 12
 • Rozporządzenie w sprawie świadectw energetycznych
 • Niebezpieczne piecyki gazowe
 • Powróci prawo własnościowe
 • 7-proc. VAT od miejsc postojowych
 • Rada gminy zatwierdza cenę wody


II Rachunkowość

 • Nr 1
 • Sprawozdanie wspólnoty za 2007 r.
 • F.r. i CIT
 • O podatku od odsetek
 • Od kiedy rozlicza się nowa wspólnota
 • Nr 2
 • Rozliczanie wyniku finansowego sp-ni
 • Podatek po przekształceniu
 • Co zrobić z kaucją
 • Gmina żąda rachunków
 • Nie odłączy się od c.o.
 • Zrezygnować z kotłowni
 • Nr 3
 • Opodatkowane umorzenie wieczystego użytkowania
 • Lokale użytkowe i VAT
 • Więcej za lokale użytkowe
 • Przychody sp-ni do opodatkowania
 • Nr 4
 • Wiejska spółdzielnia i wspólnoty
 • Pełna własność i VAT
 • Spółdzielnia zarządem wspólnoty
 • Zakup ciepła od dostawcy
 • Co i jak opodatkować
 • Wspólnota nie jest stroną
 • Biuro spółdzielni częścią wspólną
 • Podatki od sprzedaży gruntu
 • Z jakich funduszy kupić grunt i podzielniki
 • Nr 5
 • Dłużnik i zamiana mieszkania
 • Główny księgowy w spółdzielni
 • Decyduje walne zgromadzenie
 • Opodatkowana darowizna
 • Prawo do lokalu zbudowanego ze środków KFM
 • Ugoda z dłużnikiem wspólnoty i księgowość
 • Fundusze na skrzynki pocztowe
 • Nr 6
 • VAT dla lokali użytkowych
 • CIT od dzierżawionego terenu
 • Właściciel i f.r.
 • O kadencyjności w radzie
 • Zarządzanie i VAT
 • Strata i podatek CIT
 • Garaż to nie mieszkanie
 • Od poborów zarządu nie odprowadza się zaliczki
 • Nr 7
 • Koszt najmu węzła cieplnego
 • VAT i przekształcenie
 • Nr 8
 • Budowa i sprzedaż lokali a CIT 2008
 • Nr 9
 • Podatek wspólnoty
 • Ujemny f.r. przy przekształceniu
 • Rozliczanie spółdzielczej budowy
 • Rozliczanie na koniec roku
 • Remont czy budowa
 • Nadwyżka za c.o. nie jest dochodem wspólnoty
 • Rozliczenie z eksmitowanym
 • Zwolnienie wspólnoty z CIT
 • Nr 10
 • Potrzebny NIP
 • Problem z wypełnieniem CIT-8
 • Spółdzielnia zarządem wspólnot
 • Uchwała o odwołaniu zarządu
 • Jak zaksięgować chodnik
 • Kto pokrywa straty
 • Cztery budynki – jedna nieruchomość
 • O podziale kosztów wywozu nieczystości
 • Wartość wkładu
 • Rozliczyć inwestycje
 • Nr 11
 • Koszty likwidacji junkersów
 • Jakie podatki w wiejskich wspólnotach i spółdzielniach
 • Gmina przestaje być zarządem
 • Zwolnienie wspólnoty z CIT
 • Wybory zarządu – bez notariusza
 • Nr 12
 • Sprawozdanie finansowe za 2008 r.


III Listy

 • Nr 1
 • Z najemcy właściciel
 • Słaba wentylacja
 • Reklama na ścianie
 • Wspólnota z garaży
 • Wadliwa umowa
 • Wspólnota w małym budynku
 • Jak dzielić ogródek
 • Zarząd ma pełny dostęp do środków
 • Właściciel w spółdzielni
 • Wynik gospodarki zasobami spółdzielni
 • Nr 2
 • Kiedy anulować uchwałę
 • Dom bez infrastruktury
 • Uciążliwy sąsiad
 • Kalkulacja czynszu i zysku
 • Samowola budowlana
 • Nr 3
 • Do przebudowy strychu potrzebna uchwała
 • Jak podwyższyć czynsz
 • CIT-8 wspólnoty
 • Czyje są balkony i piwnice
 • Beztroski zarząd
 • Czy jestem właścicielem
 • Nr 4
 • Nie można kupić dachu
 • Po co uchwała, gdy reguluje ustawa
 • Nr 5
 • Jaką uchwałę można zaskarżyć do sądu
 • Lokale socjalne i wspólnota
 • Zgoda na kraty
 • Nr 6
 • Rozliczenia kosztów
 • Jak usunąć azbest
 • Opodatkowanie ryczałtów
 • Nr 7
 • Udział z pomieszczeniem przynależnym
 • Kto może naprawić dach
 • Koszt inwentaryzacji
 • Legalizacja samowoli
 • Kto płaci za przelew
 • Ważność uchwał i ich zaskarżanie
 • Gmina i f.r.
 • Nr 8
 • Spór o c.o.
 • Koszty zarządu i c.o. ponosi deweloper
 • Ujemne saldo spółdzielni
 • Wybudowała spółdzielnia, ale będzie wspólnota
 • Budowa i VAT
 • Fundusze celowe spółdzielni
 • Dochód zwolniony z CIT
 • Adaptacje kotłowni i VAT
 • Zyski wspólnoty
 • Piwnica – pomieszczenie przynależne
 • Nr 9
 • Pieniądze na ocieplenie
 • Rozliczanie bez wodomierzy
 • Rozliczanie zaliczek na media
 • Garaż jako pomieszczenie przynależne
 • Określanie udziałów
 • Chcemy utworzyć wspólnotę
 • Nr 10
 • Kuchnia na butlę gazową
 • Czynności zwykłego zarządu
 • O oświadczeniu woli za wspólnotę
 • Odległość od boksu śmietnikowego
 • Do kiedy wieczyste użytkowanie
 • Nr 11
 • Przy zadłużeniu za wodę
 • Parkowanie na chodniku
 • Podpis na liście głosowania
 • Właściciele są nieobecni
 • Wspólnota „postPGR”
 • Nie ma własności mieszkania bez prawa gruntu
 • Fundusze na koncie
 • Właściciele uchwalają, jak księgować
 • Nr 12
 • Legalizacja wodomierzy
 • Gdy małżonkowie są zgodni w głosowaniu
 • Nie zmuszać właścicieli
 • Jaka wysokość zaliczki
 • Umowa o adaptację strychu
 • Jeżdżą przez nasze podwórko
 • Konflikt z zarządcą


IV Prawo

 • Nr 1
 • Obliczanie powierzchni użytkowej
 • Większość liczona wg liczby właścicieli
 • Właściciel we wspólnocie osobą trzecią
 • Nr 2
 • O nabywaniu praw majątkowych przez wspólnotę
 • Rozliczanie przecieków
 • Odzyskać boks piwniczny
 • Nr 4
 • Wspólnoty wobec prawa
 • Nr 5
 • Obliczanie udziałów w nieruchomości
 • Nr 6
 • „Wspólnoty wobec prawa”
 • Nr 7
 • Buble i niedoskonałości prawne
 • Nr 9
 • Sąd zadecyduje za wspólnotę
 • Jak zdobyć 25 proc. premii termomodernizacyjnej
 • Nr 10
 • Przekształcenie użytkowania we własność
 • Kontrola budynków dwa razy w roku
 • Nr 11
 • Premia termodernizacyjna, remontowa lub kompensacyjna
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Nr 12
 • Wspólnota ma prawo przetwarzać dane osobowe


V Finanse

 • Nr1
 • Rozliczanie ciepła w nowym budynku
 • Nr 2
 • Gmina jako członek wspólnot
 • Nr 3
 • Korekta udziałów
 • Nr 4
 • Dlaczego rachunki za ciepło są wysokie
 • Nr 5
 • Ustalanie zaliczek na zarządzanie
 • Podatek CIT we wspólnotach – wyjaśnienie Ministerstwa Finasów
 • Opłata abonamentowa za wodę i ścieki
 • Nr 6
 • Czy ocieplenie jest inwestycją
 • Dofinansowanie f.r. to przychód zwolniony z podatku
 • Oszczędność dzięki termomodernizacji
 • Nr 7
 • Sprzedaż lokali a fundusz remontowy
 • Nr 8
 • Budowa i sprzedaż lokali a CIT 2008
 • Nr 9
 • Pytania o sposoby rozliczania wody
 • Nr 10
 • Koszty ciepłej wody
 • Ubezpieczenia mieszkań od kradzieży
 • Nr 11
 • Remont schodów lokalu użytkowego
 • Odpowiedzialność lokatora za zalanie


VI Zarządzanie

 • Nr 1
 • Podział budynku
 • Jak naprawić błędy
 • Nr 2
 • Organizacja zebrania właścicieli
 • Wspólnota przed zebraniem
 • ABC prowadzonego zebrania
 • Ważne uchwały wspólnoty
 • Nr 3
 • Opinia w sprawie odłączenia lokalu od c.o.
 • Dwuskładnikowe rozliczanie ciepłej wody
 • Kto powinien rządzić we wspólnocie
 • Nr 4
 • Zarząd nieruchomością w małej wspólnocie
 • Nr 6
 • Koszty c.o. w lokalach użytkowych
 • Deweloper zarządcą
 • Odtworzenie dokumentacji
 • Nr 7
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Nieprawidłowości w naszej wspólnocie
 • Nr 8
 • Podejmowanie uchwał poza zebraniem
 • SN o głosowaniu we wspólnocie
 • Doświadczenie zarządu i administracji
 • Nr 9
 • Różne znaczenia słowa „zarządca”
 • Czynności przy korygowaniu udziałów
 • Podatki wspólnoty
 • Sąd zadecyduje za wspólnotę
 • Nr 10
 • Na sygnał startera
 • „Kuchenne drzwi” do lokalu komunalnego


VII Polemika

 • Nr 1
 • Nie ma większości – nie ma uchwały
 • Członek zarządu bez licencji
 • Nr 2
 • Problematyczny strych
 • Fundusz remontowy
 • Nr 3
 • Rozliczanie zaliczek na f.r.
 • Nr 4
 • Gmina a fundusz remontowy
 • Powiększyć działkę wspólnoty
 • Nr 5
 • Nieznajomość przepisów
 • Zmiana systemu ogrzewania
 • Nr 8
 • Deweloper zarządcą z art. 18


VIII Różne

 • Nr 3
 • Wpływ zawilgocenia na rozwój i rozprzestrzenianie się szkodników biologicznych
 • Nr 5
 • Zarządca realizatorem zadań właścicieli
 • Nr 6
 • Doskonalenie zawodowe zarządców
 • Przezorny zawsze ubezpieczony
 • Ptaki mieszkające w naszych budynkach
 • Nr 8
 • W korytarzu może pachnieć
 • Kreowanie wizerunku zarządcy
 • Nr 9
 • Pozytywna autoprezentacja
 • Nr 11
 • Słowo mówione podstawowym sposobem komunikacji
 • Nr 12
 • Savoir vivre zarządcy
 • IX Felieton
Najnowszy numer

Numer 4/2017

Konsultacje dla wspólnot odbywają się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A (wejście od ul. Tuwima) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, w godz. 15.00-16.00,
tel. (22) 692 72 27

Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Krzysztof Dziewior

Reklama budownictwo.org