Polecane lektury

Nakładem naszego wydawnictwa ukazało się szereg pozycji pomocnych służbom finansowym i zarządcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Polecamy je, oraz propozycje innych wydawnictw, uwadze naszych czytelników.

Pozaksięgowa ewidencja wspólnot mieszkaniowych

Podatki wspólnoty mieszkaniowej Krzysztof Hubert Dziewior

Książka zawiera m.in. plan kont wspólnoty, projekt uchwały o sposobie ewidencji, rozliczenie kosztów i przychodów, przepisy podatkowe (CIT,PIT, VAT) i inne. Cena 50 zł, koszty wysyłki ponosi Wydawca
Podatki wspólnoty mieszkaniowej

Podatki wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe są płatnikami podatku CIT, VAT, PIT. W jakich przypadkach muszą odprowadzać podatki, za jakie zdarzenia gospodarcze?

Nie ma pełnej jasności w tych sprawach. Wielu zarządców i wiele wspólnot zadaje na ten temat pytania ministrowi finansów. W jego imieniu odpowiadają izby skarbowe. Zebraliśmy i uporządkowaliśmy te odpowiedzi. Opublikowaliśmy je w książce pt. „Podatki wspólnoty mieszkaniowej – interpretacje izb skarbowych”.

Czy trzeba płacić podatek od lokaty i odsetek, jakie są podatki od sprzedaży strychu, od czynszu z dzierżawy stacji TRAFO, od nieodpłatnego otrzymania kotłowni?

Jakie są rozliczenia z fiskusem dostawy mediów do lokali użytkowych, a jakie od mieszkań najemców komunalnych?

Czy dochód z najmu mieszkańcom piwnic i korytarzy jest opodatkowany? Jakie podatki odprowadza wspólnota powstała ze spółdzielni?

Komu wspólnota wystawia faktury VAT za media? Czy jest VAT przy sprzedaży strychu i od funduszu remontowego? Kiedy wspólnota płaci podatek dochodowy od osób fizycznych?

Na te i na wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w tej książce.

Wydawnictwo "Centrum" 2011, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, tel. (22) 864 34 78. Cena 20 zł.

Plan kont spółdzielni mieszkaniowej

Plan kont spółdzielni mieszkaniowej Krzysztof Hubert Dziewior

Tekst „Planu kont spółdzielni mieszkaniowej” jest zgodny z wymogami następujących ustaw:
- ustawa z 29 września o rachunkowości,
- ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
- ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawa z 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa,
- ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie gospodarczej,
- ustawa z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
oraz obejmuje wprowadzone do tych ustaw zmiany obowiązujące od sierpnia 2005 roku.

Wydawnictwo "Centrum" 2005, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, tel. (22) 864 34 78. Cena 30 zł.

Najnowszy numer

Numer 4/2017

Konsultacje dla wspólnot odbywają się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A (wejście od ul. Tuwima) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, w godz. 15.00-16.00,
tel. (22) 692 72 27

Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Krzysztof Dziewior

Reklama budownictwo.org