Kontakt z redakcją

ul. Przy Agorze 17 lok. 10
01-960 Warszawa
tel. 022 864 34 78, fax: 022 896 19 72
e-mail: redakcjamieszkanie-i-wspolnota.pl

Wydawca

Wydawnictwo Centrum - logo

Wydawnictwo Centrum sp. z o.o.
Przy Agorze 17 lok. 10, 01-917 Warszawa
Rachunek: Kredyt Bank X O/Warszawa
nr 94 1500 2022 1220 2000 1240 0000

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Krzysztof Pławski

Reklama w MiW

Firmy zainteresowane przedstawieniem swojej oferty wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom za pomocą naszego czasopisma prosimy o kontakt z nami:
- fax: 022 896 19 72
- e-mail: redakcjamieszkanie-i-wspolnota.pl
- tel. 022 864 34 78
- poczta zwykła i osobiście: Redakcja Mieszkanie i Wspólnota, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, 01-960 Warszawa

Najnowszy numer

Numer 4/2017

Konsultacje dla wspólnot odbywają się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A (wejście od ul. Tuwima) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, w godz. 15.00-16.00,
tel. (22) 692 72 27

Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Krzysztof Dziewior

Reklama budownictwo.org