Witamy

Miesięcznik „Mieszkanie i Wspólnota” ma charakter poradnika w zakresie zarządzania budynkiem wielorodzinnym. Adresowany jest przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych, właścicieli mieszkań i zarządców nieruchomości, menedżerów zarządzających własnością komunalną, do firm developerskich, pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Rozprowadzany jest głównie poprzez stałą prenumeratę, w związku z czym trafia bezpośrednio do osób najbardziej zainteresowanych daną tematyką, podejmujących decyzje finansowe, dokonujących wyboru wykonawców różnego rodzaju prac i wyboru technologii. Pismo „Mieszkanie i Wspólnota” dostępne jest również w bibliotekach szkół wyższych i księgarniach specjalistycznych.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju poradnictwo jest ogromne. Prawo do współzarządzania budynkami mieszkalnymi mają miliony właścicieli mieszkań hipotecznych. Większy wpływ na zarządzanie swoimi domami chcieliby mieć również spółdzielcy. Nasi Czytelnicy uzyskują potrzebną im do tego wiedzę, podaną w sposób profesjonalny, przejrzysty, zrozumiały dla każdego. Tematy przedstawiane na łamach czasopisma są także prezentowane podczas spotkań, konferencji, szkoleń organizowanych przez redakcję.

Z poważaniem
Redaktor naczelny
Krzysztof Pławski

Prenumerata 2017

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” na 2017 r.

Drodzy Czytelnicy !

Znów upłynął rok, zapraszamy więc Państwa do przedłużenia prenumeraty czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” na 2017 rok.
Nadal nie zmieniamy ceny, utrzymujemy ją na dotychczasowym poziomie, czyli roczny abonament będzie kosztował 210 zł (w tym podatek VAT i koszty przesyłki). Nadal pozostajemy najtańszym poradnikiem z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Dziękujemy za sympatyczne listy, w których wyrażają Państwo swoje opinie na temat naszego poradnika. To zachęca do dalszej, solidnej pracy. Wciąż naszą ambicją pozostaje dążenie do spełnienia oczekiwań czytelników. Nadal będziemy podpowiadać jak zarządzać blokiem wielolokalowym najtaniej, ale zgodnie z prawem, żeby dom był piękny, dzięki czemu będzie się w nim przyjemnie mieszkało, a poszczególne lokale nie będą traciły na wartości. Jest to możliwe tylko przy dobrym zarządzaniu tym, co wspólne.

Z poważaniem,
Krzysztof Pławski, Redaktor Naczelny

Prosimy o wypełnienie druku zamówienia i przesłanie go pocztą lub mailem. Druk do pobrania [TUTAJ]

Książki do nabycia

1. Pozaksięgowa ewidencja wspólnot mieszkaniowych , autor Krzysztof Dziewior - cena 50 zł

2. Plan Kont Spółdzielni Mieszkaniowej z suplementem aktualizującym po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autor Krzysztof Dziewior, cena 30 zł.

3. Podatki Wspólnoty Mieszkaniowej - interpretacje izb skarbowych, cena 20 zł.

Zamówienia można przesyłać pod adresem:
Wydawnictwo Centrum, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, 01-960 Warszawa

Najnowszy numer

Numer 4/2017

Konsultacje dla wspólnot odbywają się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A (wejście od ul. Tuwima) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, w godz. 15.00-16.00,
tel. (22) 692 72 27

Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Krzysztof Dziewior

Reklama budownictwo.org